Dešavanja

I SEMINAR

ULOGA PILOT PROJEKATA U ISPITIVANJU VODE
I PROJEKTOVANJU POSTROJENJA
ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE


Kikinda, 23-24. februar 2012. god.

II SEMINAR

Problemi u upravljanju snabdevanjem vodom za pice, 
ukljucujucci i zakonodavna pitanja


Novi Sad, 04-05. septembar 2012. god.III SEMINAR

Održiva tehnološka rešenja za uklanjanje arsena,
amonijka i prirodnih organskih materia iz podzemne vode


Novi Sad, 06-07. jun 2013. god.IV SEMINAR

Rešenja za otpadne tokove sa postrojenja
za pripremu vode za piće


Novi Sad, 05-06. septembar 2013. god.V SEMINAR

REGIONALNI SISTEMI ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE
- STUDIJE SLUČAJA -


Novi Sad, 21-22. oktobar 2013. god.PROMOTIVNI MATERIJAL